“RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ: TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINA KATKILARI VE GÜNCEL SORUNLARI” KİTABIMIZI KIBRIS GAZETESİ’NDE PROF.OĞUZ KARAKARTAL TANITIYOR

 

24 Ağustos 2020

https://www.kibrisgazetesi.com/mustafa-kaymakci-ve-cihan-ozgunun-kaleminden-yunan-yonetimindeki-rodos-turkleri-uzerine-bir-kitap-makale,12117.html

 

Marmaris’in karşısına düşen Rodos adası Türkleri ile Torosların karşısına düşen Kıbrıs adası Türklerinin kaderi pek çok açıdan benzer. Aradaki tek ve önemli fark, Kıbrıs Türklerinin Türkiye’nin desteğiyle yıllarca süren direnci ve 1974 Mutlu Barış Harekatı sonucu özgürlüklerine ve 1983’te de KKTC’ye kavuşmalarıdır.    AB içindeki Yunanistan’da Rodos ve İstanköy adalarında yaşayan ve sayıca azalan/azaltılan Türklerin mücadelesi bugün de sürüyor. Her türlü olumsuz koşula rağmen yılmadan Rodos ve İstanköy adaları Türklerinin varlık, kültür ve insanca yaşam savaşımını yürüten bir isim var: Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı! Aslen Rodos doğumlu bir Rodos Türkü olan Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı bir ziraat uzmanı.

Ama ata topraklarını Rodos ve İstanköy’ü hiçbir zaman unutmadı ve 1996’dan beri başkanlığını yürüttüğü Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile ulusal ve uluslararası alanda Ada Türklerinin haklarını arıyor. İslam Birliği Teşkilatı, AKPM, AGİT ve FUEN gibi kuruluşlarda Rodos-İstanköy Türklerinin sorunlarını gündeme aldırdı. Yazdığı kitap ve makaleleriyle de mücadelesini sürdürüyor. Düzenlediği kaliteli akademik toplantılara ev sahipliğini en iyi şekilde yaparken sunulan bildirileri Türkçe ve İngilizce olarak yayınlatıyor. Yıllardır Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi gibi kurumlarımıza Ege-Akdeniz Adaları Türkleri Dergisi çıkarmak gerekir başvuruma henüz dönüş alamamışken, Prof. Kaymakçı tek başına devlet gücünde yayın ve etkinlik düzenliyor.

“Rodos ve İstanköy Türklüğü, Ege Denizinden Yükselen Sessiz Çığlık: Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi, Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi” eserlerinden sadece bazıları. Günümüzde Batı Anadolu ve Akdeniz’de verdiğimiz hak mücadelesini aslında yıllardır Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve ekibi kendi kendilerine yürütüyorlar.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ile Doç.Dr. Cihan Özgün’ün ortak hazırladıkları ve şahsıma yolladıkları Türkçe ve İngilizce olarak basılan yeni eserleri “Rodos ve İstanköy Türkleri: Türk Kurtuluş Savaşına Katkıları ve Güncel Sorunları” yine dopdolu bir çalışma.    Tıpkı Kıbrıs Türkleri gibi Rodos Türkleri de Türk Kurtuluş Savaşı’na ve Mustafa Kemal Paşa’nın mücadelesine İtalyan işgalinde ve Rum çoğunluk arasında kalmalarına rağmen cesurca destek vermişler. Bunu yürütürken de 1919’da kurdukları Rodos ve İstanköy Müdafaa-i Hukuk-ı İslamiye Cemiyeti etkin rol oynamış. Para desteği yanında, Rodos Türkleri Ankara Hükümeti’nin adadaki İtalyanlardan silah satın almasını ve bunların kayıklarla veya gemiyle Batı Anadolu sahillerine ulaştırılması görevini, tehlikelere rağmen vatan perverane şekilde gerçekleştirmişler. Tıpkı Kıbrıs Türklerinin Elmas motoru ve ondaki vatanseverlerin Anadolu-Kıbrıs arasında tehlikeye atılışı, silah taşıması gibi.

Bugün sayıları 9000 civarında bulunan Rodos ve İstanköy adaları Türklerinin, AB içindeki Yunanistan yönetimince maruz kaldıkları haksızlık ve gayr-i insani hareketler, aslında 1974’e kadar Kıbrıs Türklerine reva görülenlerle birbirine çok benziyor.

Yani Yunan-Rum yönetimlerinin hangi devirde olursa olsun Türklere karşı tutumu düşmanca. Rodos Türklerinin bugün yaşadıkları sıkıntılar bakın neler:    1) Vatandaşlık haklarından yararlandırılmıyorlar. Devlet memuru olamıyor, açtıkları dükkanlarda Rum tüccarlara göre daha çok vergi ödüyorlar.    2) Türkçe eğitim ve öğretim göremiyorlar. Türk okulları kapatılıp Türk çocukları Yunan okullarına alınıyor ve burada herşey Yunanca veriliyor. Aile ortamı dışında çocuklar Türkçe duymuyor ve Yunana toplumu arasında tutunabilmek için  Yunanca konuştuklarından Türkçeyi unutuyorlar.    3) Türkler Yunan okullarında Hıristiyanlık-Din dersinden muaf tutulsalar ad Müslümanlık-Din dersi yok. Kendi inançları çerçevesinde din bilgilerini öğrenemiyor, ibadet haklarını kullanamıyor.    4) Ada Türklere ait tarihi miras, vakıflar kullandırtılmıyor, tamiri sıkıntılı.    5) Türklere karşı bir tahammülsüzlük ve nefret söylemi var. Gündelik hayatta kendileriyle: “Siz kesiksiniz (sünnetli), savaş olsa sizi kessek” gibi sözlerle alay ediliyor.

Kıbrıs Türk şairi Özker Yaşın, Rodos ve Oniki adanın İtalya’dan alınıp haksız yere 1947’de Yunanistan’a verilmesinin Yunanlıların iştahını kabartarak gözlerini Kıbrıs’a dikmelerine yol açtığını belirtir. Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı – Doç.Dr. Cihan Özgün’ün “Rodos ve İstanköy Türkleri: Türk Kurtuluş Savaşına Katkıları ve Güncel Sorunları” adlı eserinde bütün bu haksızlıklara rağmen dostluk, barış ve saygı içinde yaşama temennileri de dile getirilmiş.