“RODOS ve iSTANKÖY TÜRKLERİ:Türk Kurtuluş Savaşı’na Katkıları ve Güncel Sorunları”

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİ:”Türk Kurtuluş Savaşı’na Katkıları  ve  Güncel Sorunları” adlı kitap da, temelde Adalar Türklerinin Milli Mücadele’ye  katkılarını gün ışığına çıkartmayı amaçlamaktadır.

Kitap  birbirini izleyen  üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, “Rodos ve İstanköy Türklerinin  Türk Kurtuluş Savaşı’na Katkıları”nı kapsamaktadır. Bu kapsamda 1919-1923  yılları arasında  sırasıyla “Rodos ve İstanköy Türklerinin Sosyo-Ekonomik  Durumu”, “Birinci Paylaşım (Dünya) Savaşı ve Milli Mücadele Döneminde Anadolu- Rodos ve İstanköy İlişkileri” ile “Türk Kurtuluş Savaşı Döneminde Onikiadalar Açısından Türk-İtalyan İlişkileri” de incelenmiştir. İkinci bölümde ise ; “Ege Denizi’nden Kaynaklanan Türk-Yunan İlişkileri Açısından Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları” irdelenmiştir. Son bölümde ise “Türk-Yunan İlişkilerinin Kalıcı Dostluğa Dönüştürülmesi İçin Önermeler” konusu, genel düzlemde ve Rodos ve İstanköy Türklüğü açısından işlenmiştir.